Issues:

(See below for English)


VIKTIG!

Ved å fylle ut og sende dette skjemaet, godtar du automatisk Snyperscope sine retningslinjer for personvern. 


  • Dette skjemaet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Wolf Haugen Film & Stunts og Snyperscope Filmkollektiv. 
  • Skjemaet er ikke tilgjengelig for offentligheten og lagres lokalt i Snyperscope sin database. 
  • Den enkeltes informasjon deles kun med seriøse aktører som gjennom Wolf Haugen Film & Stunts eller Snyperscope Filmkollektiv ønsker å komme i kontakt med våre registrerte personer til film, tv, reklame, teater eller andre medium der utøvelseskunst er en sentral del.
  • Dersom du allerede er registrert vil det ikke opprettes ny bruker i vår database. 
  • Dersom du allerede er registrert og ønsker å legge til informasjon eller fjerne informasjon, kan dette gjøres ved å benytte ruten "Issues" nedenfor.

Registration form / Registreringsskjema:

ENGLISH: 

Please note: 

By filling out and submit this form, you automatically accept the terms and conditions of Snyperscope regarding personal information.


  • This form is constructed through the mutual work of Wolf Haugen Film & Stunts and Snyperscope Film Collective.
  • The form will not be available to the public and will be saved locally in Snyperscope's database. 
  • The information provided will only be shared with serious third party enquiries through Wolf Haugen Film & Stunts or Snyperscope Film Collective, who wish to come in contact with the person in regards to film, TV, commercial, theater or other media where performance arts is key.
  • If you are already registered, there will not be made a new user in our systems. 
  • If you are already registered and wish to add or remove information, please use the box titled: "Issues" below.